Restauratie van zeegras door inzaaien en plantenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Zeegras Restauratie van zeegras door inzaaien en planten

Result = Zeegras Restauratie en conservering van zeegras VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Zeegras Restauratie van zeegras door inzaaien en planten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Zeegras Restauratie van zeegras door inzaaien en planten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Zeegras Restauratie van zeegras door inzaaien en planten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Zeegras Restauratie van zeegras door inzaaien en planten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Zeegras Restauratie van zeegras door inzaaien en planten

Result =

End Set VN link
Eriander et al. (2016) hebben vier verschillende methoden van zeegrasrestauratie beoordeeld op hun effectiviteit in een koude, gematigde streek als Zweden.

Een grootschalig restauratieproject in de VS door middel van inzaaien van Zostera marina bleek zeer succesvol. Van 1999-2010 werden er 38 miljoen zaden toegevoegd aan 369 velden die in grootte varieerden van 0,01 – 2 ha met een totale oppervlakte van 125 ha, verdeeld over vier baaien. De velden waren in 2010 uitgegroeid tot in totaal 1700 ha. De expansie wordt toegeschreven aan zaadverspreiding vanuit de oorspronkelijke velden. Schattingen van jaarlijkse vegetatieve uitbreiding van zeegraspollen laten waarden zien van 10-36 cm, wat overeenkomt met rhizoomverlenging die bekend is uit de literatuur (Orth et al. 2012).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares