Inzaaien van zeegrasSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Zeegras Inzaaien van zeegras

Result = Zeegras Restauratie en conservering van zeegras VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Zeegras Inzaaien van zeegras

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Zeegras Inzaaien van zeegras

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Zeegras Inzaaien van zeegras

Result = Zeegras Herstellen van zeegraspopulaties in de Waddenzee VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Zeegras Inzaaien van zeegras

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Zeegras Inzaaien van zeegras

Result =

End Set VN linkEr zijn twee manieren waarop een zeegraspopulatie kan worden hersteld: aanplanten van jonge zeegrasscheuten en inzaaien. Bij de laatste methode probeert men voldoende zaad over te brengen vanuit een gezonde populatie naar een plek die in principe geschikt is voor zeegrasgroei, maar waar door gebrek aan zaadaanvoer vanuit andere populaties er nog onvoldoende vooruitzichten zijn op groei van een levensvatbare populatie. De techniek om zeegras in te zaaien is om rijpe bloeistengels met voldoende zaad te verpakken in netten met een zodanige maaswijdte dat de stengels achterblijven maar het zaad als het rijp is uit de zakken kan spoelen. De zakken worden bevestigd aan ankers om te verhinderen dat ze wegstromen. Deze methode is toegepast bij de experimenten om populaties van groot zeegras te herstellen in de Waddenzee. Deze experimenten worden uitgebreid beschreven in de case Zeegrasherstel in de Waddenzee.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares