Bepalen groeimogelijkheden voor zeegras in de WaddenzeeSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Zeegras Bepalen groeimogelijkheden voor zeegras in de Waddenzee

Result = Zeegras Restauratie en conservering van zeegras VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Zeegras Bepalen groeimogelijkheden voor zeegras in de Waddenzee

Result = Zeegras Kansenkaart voor zeegras in de Waddenzee VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Zeegras Bepalen groeimogelijkheden voor zeegras in de Waddenzee

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Zeegras Bepalen groeimogelijkheden voor zeegras in de Waddenzee

Result = Zeegras Herstellen van zeegraspopulaties in de Waddenzee VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Zeegras Bepalen groeimogelijkheden voor zeegras in de Waddenzee

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Zeegras Bepalen groeimogelijkheden voor zeegras in de Waddenzee

Result =

End Set VN link


Voor zowel klein als groot zeegras zijn de factoren onderzocht die het voorkomen en het eventuele herstel van de populaties bepalen. Deze analyses zijn samengevat in een zogenaamde kansenkaart. Zie verder de pagina’s over de groeimogelijkheden voor litoraal groot en klein zeegras en sublitoraal groot zeegras.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares