Aanplanten van zeegrasSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Zeegras Aanplanten van zeegras

Result = Zeegras Restauratie en conservering van zeegras VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Zeegras Aanplanten van zeegras

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Zeegras Aanplanten van zeegras

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Zeegras Aanplanten van zeegras

Result = Zeegras Herstellen van zeegraspopulaties in de Waddenzee VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Zeegras Aanplanten van zeegras

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Zeegras Aanplanten van zeegras

Result =

End Set VN link
Om een populatie van zeegras te herstellen kan er naast het inzaaien ook gekozen worden voor het aanplanten van zeegras. Uit een gezonde donorpopulatie worden planten genomen die worden verplaatst naar een plek die in principe geschikt is voor zeegrasgroei. In de Waddenzee is een aantal jaren geƫxperimenteerd met het aanplanten van zeegras. Deze experimenten worden uitgebreid beschreven in de case Zeegrasherstel in de Waddenzee.

Experimenten met zeegrasaanplant

Van Katwijk et al. toonden met behulp van een experiment in een mesocosm aan er mogelijkheden zijn in de Waddezee om Zostera marina succesvol te transplanteren. Op grond van de resultaten van de experimenten met beschaduwing van de getransplanteerde planten wordt er een maximale aanplantdiepte gevonden van 0,45 tot 0,85 m onder NAP.

Uit een veldexperiment in de Waddenzee werd een negatief verband gevonden tussen het transplantatiesucces van Zostera marina en de diepte. Zonder bescherming konden planten succesvol getransplanteerd worden op een diepte van 0 tot - 0,20 NAP, terwijl in de zone van -0,40 tot -1,15 alleen de beschermde planten bleken te overleven. Zonder de bescherming waren de planten in een paar dagen verdwenen. Er werd geconcludeerd dat de waterdynamiek en in het bijzonder de golfwerking hiervan de oorzaak was (Katwijk en Hermus, 2000).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares