Werking doorlaatmiddel Katse HeuleSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = VM Werking doorlaatmiddel Katse Heule

Result = VM Het Veerse Meer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = VM Werking doorlaatmiddel Katse Heule

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = VM Werking doorlaatmiddel Katse Heule

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = VM Werking doorlaatmiddel Katse Heule

Result = VM Ecologie Veerse Meer na ingebruikname doorlaat VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = VM Werking doorlaatmiddel Katse Heule

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = VM Werking doorlaatmiddel Katse Heule

Result =

End Set VN linkFiguur 1: Luchtfoto van het doorlaatmiddel Katse Heule in de Zandkreekdam met links het Veerse Meer en rechts de Oosterschelde (Craeymeersch en De Vries 2007)

Om de negatieve processen voor de waterkwaliteit en ecologie tegen te gaan, is in 2004 een doorlaatmiddel in gebruik genomen waardoor betere wateruitwisseling tussen de Oosterschelde en het Veerse Meer mogelijk werd. Dit doorlaatmiddel in de Zandkreekdam, in de vorm van twee openingen van 5,5 bij 3 meter en 82 meter lang, kwam op de plaats van de twee laatste caissons in de Zandkreekdam die in 1960 voor de afsluiting van de Zandkreek hadden gezorgd. Het doorlaatmiddel maakt een wateruitwisseling van gemiddeld 40 m3/s mogelijk. Het doorlaatmiddel heet de ‘Katse Heule’ en is vernoemd naar het nabijgelegen dorp Kats en het woord ‘Heule’ dat Zeeuws is voor waterdoorlaat (Figuur 1). De inbreng van Oosterscheldewater heeft het zoutgehalte laten stijgen en het zuurstofgehalte in diepere delen van het meer gedurende de zomer verhoogd (Craeymeersch en De Vries 2007). Het doorlaatmiddel in de Zandkreekdam is de waterkwaliteit van het Veerse Meer ten goede gekomen en het aantal mariene soorten is weer toegenomen door het verhoogde en meer stabiele zoutgehalte (14-16 g Cl-/l) Hoewel de waterkwaliteit is verbeterd en de biodiversiteit toeneemt, blijft het de vraag of dit herstel volledig zal doorzetten. Zeegras komt niet meer voor en het is onzeker welke vestigingscondities ontbreken. Een complicerende factor is daarnaast de massale invasie van Japanse oesters die andere filtrerende bodemdieren verdringt, een laag van schelpenmateriaal achterlaat en overlast veroorzaakt voor (water)recreanten.

Bouw doorlaatmiddel

Figuur 2: Dwarsdoorsnede doorlaatmiddel Katse Heule in de Zandkreekdam.

In 2002 begon men aan de bouw van de Katse Heule. Uit de Zankreekdam zijn twee caissons gehaald en vervangen door twee kokers (figuur 2). Iedere koker is 82 meter lang en heeft een doorsnede van 5,5 bij 3 meter (figuur 3). De kokers kunnen worden afgesloten met een beweegbare schuif. Met de schuif kan uitwisseling van water tussen de Oosterschelde en het Veerse Meer geregeld worden.

Figuur 3: Eén van de twee doorlaatkokers in aanbouw.
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares