SeaweedSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Seaweed

Result = Ecologie en duurzaamheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Seaweed

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Seaweed

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Seaweed

Result = Macroalgen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Seaweed

Result = Intertidal community VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Seaweed

Result = Hard substrate VN, Harde waterkering VN

End Set VN link


Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Ecologie en duurzaamheid
Alternatieve naam 
Breder concept 
Macroalgen
Smaller concept 
Chaetomorpha linum, Kelp
Onderdeel van 
Intertidal community
Bestaat uit 
Attachement strategies, Attachment strategies
Gerelateerd concept 
Hard substrate, Harde waterkering
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares