RefractieSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Refractie

Result = Hydrodynamica VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Refractie

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Refractie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Refractie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Refractie

Result = Golven VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Refractie

Result = Stroming VN, Waterdiepte VN

End Set VN link


Zwenking van golfkammen onder invloed van veranderende bodemdiepte of van stroomgradiënten.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Hydrodynamica
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Golven
Bestaat uit 
Gerelateerd concept 
Stroming, WaterdiepteRefractie.jpg

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares