Toon menu Zoeken

DeltaExpertise - voor een leefbare delta

Primaire waterkeringSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Primaire waterkering

Result = Dijken-duinen-kunstwerken VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Primaire waterkering

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Primaire waterkering

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Primaire waterkering

Result = Waterkering VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Primaire waterkering

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Primaire waterkering

Result = Buitenwater VN, Secundaire waterkering VN

End Set VN link


Twee definities:

  1. Waterkering rond dijkringgebieden die aan buitenwater grenzen (zee, grote rivieren, grote meren en delta wateren).
  2. Waterkering, zoals aangegeven op Bijlage I bij de Wet op de waterkering, die beveiliging biedt tegen overstroming doordat deze ofwel behoort tot het stelsel dat een dijkringgebied - al dan niet met hoge gronden - omsluit, ofwel vóór een dijkringgebied is gelegen.

Thesaurus: Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus: Dijken-duinen-kunstwerken
Alternatieve naam:
Breder concept: Waterkering
Smaller concept: Meerdijk, Zeedijk
Onderdeel van:
Bestaat uit:
Gerelateerd concept: Buitenwater, Secundaire waterkering

Primaire waterkering.jpg