Toon menu Zoeken

DeltaExpertise - voor een leefbare delta

Ecologisch kaart


Context VN set links: model = PBZ Ecologisch kaart


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = PBZ Ecologisch kaart

Result =

End Set VN link


Schorzijdebij.JPG

Aan deze pagina wordt nog gewerkt. Binnenkort komt hier een overzichtskaart met alle relevante ecologische documenten per dijktraject: detailadviezen, flora- en faunatoetsen, passende beoordelingen, NB-wetvergunningen, toetsrapporten en MER-beoordelingen.

Daarnaast is t.b.v. uitvoering en vergunningverlening een kaart met hoogwatervluchtplaatsen Ooster- en Westerschelde beschikbaar. Op deze kaart staan de locaties waar vogels poetsen, slapen en rusten.

Ecologie speelde een belangrijke rol bij projectbureau Zeeweringen. Meer informatie herover staat onder Omgevingsmanagement