Toon menu Zoeken

DeltaExpertise - voor een leefbare delta

Ecologisch kaart


Context VN set links: model = PBZ Ecologisch kaart


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = PBZ Ecologisch kaart

Result =

End Set VN link


Schorzijdebij.JPG

Aan deze pagina wordt nog gewerkt. Binnenkort komt hier een overzichtskaart met alle relevante ecologische documenten per dijktraject: detailadviezen, flora- en faunatoetsen, passende beoordelingen, NB-wetvergunningen, toetsrapporten en MER-beoordelingen.

Daarnaast is t.b.v. uitvoering en vergunningverlening een kaart met hoogwatervluchtplaatsen Ooster- en Westerschelde beschikbaar. Op deze kaart staan de locaties waar vogels poetsen, slapen en rusten.

Ecologie speelde een belangrijke rol bij projectbureau Zeeweringen. Meer informatie herover staat onder Omgevingsmanagement. Naast de ecologische toepassing is ook onderzoek uitgevoerd in bv de programma's Building with Nature en Building for Nature.