OppervlaktewaterSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Oppervlaktewater

Result = Hydrodynamica VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Oppervlaktewater

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Oppervlaktewater

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Oppervlaktewater

Result = Water VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Oppervlaktewater

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Oppervlaktewater

Result =

End Set VN link


Oppervlaktewater is al het water dat zich in vloeibare vorm aan de oppervlakte van een planeet bevindt. Het staat hiermee in tegenstelling tot het grondwater dat bij bronnen opwelt, het op de polen en in gletsjers in de vorm van ijs gebonden water en waterdamp in de dampkring. Tezamen vormen al deze vormen van water de hydrosfeer van de Aarde. Oppervlaktewateren kunnen natuurlijke of kunstmatige wateren en watergangen zijn. Grote wateren zijn plaatselijk van invloed op de temperatuur en het weer. Hoe groter de oppervlakte, hoe meer de wind kan toenemen, maar ook smallere stroken water kunnen net als bergen een barrière vormen tussen meteorologische weerfronten

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Hydrodynamica
Alternatieve naam 
Breder concept 
Water
Smaller concept 
Binnenwater, Buitenwater
Onderdeel van 
Bestaat uit 
Golven, Waterstand
Gerelateerd concept HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares