KunstwerkSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Kunstwerk

Result = Dijken-duinen-kunstwerken VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Kunstwerk

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Kunstwerk

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Kunstwerk

Result = Harde waterkering VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Kunstwerk

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Kunstwerk

Result =

End Set VN link


Een constructie of installatie die in het waterbeheer één of meer functies vervult. Voorbeelden zijn sluizen en gemalen, die als functie water keren, water beheren en scheepvaart begeleiden.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Dijken-duinen-kunstwerken
Alternatieve naam 
Waterkerend kunstwerk
Breder concept 
Harde waterkering
Smaller concept 
Coupure, Inlaatsluis, Innundatiesluis, Schutsluis, Uitwateringssluis
Onderdeel van 
Bestaat uit 
Aansluitingsconstructie
Gerelateerd concept Kunstwerk.jpg

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares