Golflengte



Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Golflengte

Result = Hydrodynamica VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Golflengte

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Golflengte

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Golflengte

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Golflengte

Result = Golven VN, Hydraulische condities VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Golflengte

Result =

End Set VN link


De golflengte (symbool: λ) van een periodiek verschijnsel is de lengte van een golf. Dat wil zeggen de afstand tussen twee opeenvolgende punten met dezelfde fase, zoals de toppen van een sinusvormige golf. Er is een directe relatie tussen de golflengte λ (in m), de frequentie f (in Hz) en de voortplantingssnelheid v van de golf (in m/s) in het betrokken medium.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Hydrodynamica
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Golven, Hydraulische condities
Bestaat uit 
Gerelateerd concept 



Golfsteilheid.jpg

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares