GolfbelastingSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Golfbelasting

Result = Veiligheid en ontwerp VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Golfbelasting

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Golfbelasting

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Golfbelasting

Result = Belasting VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Golfbelasting

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Golfbelasting

Result = Golfrandvoorwaarden VN, Golven VN, Stuwdruk VN, Wave exposure VN

End Set VN link


Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Veiligheid en ontwerp
Alternatieve naam 
Breder concept 
Belasting
Smaller concept 
Onderdeel van 
Bestaat uit 
Golfaanval, Golfdruk, Golfklap
Gerelateerd concept 
Stuwdruk, Golfrandvoorwaarden, Wave exposure, Golven
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares