Toon menu Zoeken

DeltaExpertise - voor een leefbare delta

DijkvakSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Dijkvak

Result = Beheer en onderhoud VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Dijkvak

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Dijkvak

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Dijkvak

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Dijkvak

Result = Dijkring VN, Dijktraject VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Dijkvak

Result = Legger VN, Waterkering VN

End Set VN link


Een deel van een waterkering met uniforme eigenschappen en belasting.

Thesaurus: Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus: Beheer en onderhoud
Alternatieve naam: Dijksectie
Breder concept:
Smaller concept:
Onderdeel van: Dijkring, Dijktraject
Bestaat uit:
Gerelateerd concept: Waterkering, Legger