https://www.zeeweringenwiki.nl/images/e/ee/Logo-deltaexpertise-nl.png ; DeltaExpertise - voor een leefbare delta

Deltares is een onafhankelijk toegepast kennisinstituut op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur. Werkzaamheden richten zich voornamelijk op delta's, kustregio's en riviergebieden.

HZ University of Applied Sciences
Delta Academy
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares