Toon menu Zoeken

DeltaExpertise - voor een leefbare delta

BinnendijksSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Binnendijks

Result = Dijken-duinen-kunstwerken VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Binnendijks

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Binnendijks

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Binnendijks

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Binnendijks

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Binnendijks

Result = Achterland VN, Kwelscherm VN, Waterkering VN

End Set VN link


1. Aan de kant van het land of het binnenwater. 2. Gebied landwaarts van de waterkering waarvoor een wettelijke veiligheidsnorm is gedefinieerd. De landwaartse grens van de waterkering is de grens met het dijkringgebied. Ook wel de grens tussen binnendijks en buitendijks genoemd.

Thesaurus: Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus: Dijken-duinen-kunstwerken
Alternatieve naam:
Breder concept:
Smaller concept:
Onderdeel van:
Bestaat uit:
Gerelateerd concept: Achterland, Waterkering, KwelschermBinnendijks.jpg