BAZT Zeeuwse Tong

ZT Zeeuwse TongContext VN set links: model = BAZT Zeeuwse Tong


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = BAZT Zeeuwse Tong

Result = BA Binnendijkse aquacultuur VN

End Set VN linkProject Zeeuwse Tong

Het ontwikkelingsproject Zeeuwse Tong (2009-2013) was gericht zich op gemengde, zilte, binnendijkse aquacultuurproductie, namelijk: zoutwaterproductie in binnendijkse semi-extensieve vijversystemen. Op verschillende proeflocaties (Proeflocatie Colijnsplaat, Proeflocatie KMWP en Neeltje Jans VOF, Proeflocatie Zeeland Aquacultuur) is de kweek van zagers, tong, algen, schelpdieren en zilte gewassen getest. Gedurende vier jaar is er op het proefbedrijf Zeeuwse Tong te Colijnsplaat ervaring opgedaan met mengteelt van zagers en tong, waarbij de afname van uitgangsmateriaal en de afzet van producten na doorkweek werd vastgelegd. De idee was, door overeenkomsten op te zetten met de leveranciers van het uitgangsmateriaal, dat deze benadering de kweker van zagers en tong kan 'ontzorgen'.

Figuur 1: Gemengd zilt bedrijf (Ketelaars & Ruizeveld de Winter, 2014).


Het project was een samenwerkingsverband tussen de volgende deelnemende partijen: Roem van Yerseke, Prins en Dingemanse, Neanthes, Koninklijke Maatschap Wilhelminapolder, ZLTO, United Fish Auction, Zeeuwse Visveilingen, Rabobank, Gontmij, Hesy, Wageningen UR, HZ University of Applied Sciences. Het project werd mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van het Visserijfonds van de Europese Unie, het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie en de Provincie Zeeland. Binnen het project Zeeuwse Tong heeft de HZ University of Applied Sciences de ontwikkeling en uitvoering van een opleidingsprogramma verzorgd. Dit opleidingsprogramma was opgezet voor ondernemers die actief zijn of actief willen worden in zilte aquacultuur. Het project Zeeuwse Tong heeft veel onderzoeksresultaten en praktijkervaring opgeleverd op het gebied van:

 • het kweken van zagers in combinatie met tong, schelpdieren, algen en zilte gewassen;
 • het ontwerp en de realisatie van een gemengd zilt bedrijf;
 • het beleid en de wet- en regelgeving voor aquacultuur op land en;
 • de uitwerking van concrete business cases.

Tong als kansrijke kandidaat voor een gemengde teelt

Om zagers en tong te kunnen produceren en te oogsten, dient er ergens in de keten input van grondstoffen als voeding plaats te vinden. Deze input is het voer voor de zagers, die op hun beurt weer als voer voor de tong dienen. Omdat zagers omnivoren zijn, kan het voer voor de zagers zowel plantaardig als dierlijk zijn. Voordeel van het toepassen van zagers is dat bij deze manier van visproductie geen gebruik gemaakt wordt van de niet duurzame vismeel en visolie.

Voor aquacultuur in Nederland is tong een kansrijke kandidaat omdat de afzetmarkt groot is en nog niet verzadigd. Of binnendijkse kweek een belangrijke economische activiteit gaat vormen, hangt af van de mate van opschaling van de kweek. Voor het proces van opschaling spelen de volgende zaken een rol (Ketelaars & Ruizeveld de Winter, 2014):

 • lange-termijn afzetperspectieven voor de producten,
 • beschikbaarheid van productielocaties, uitgangsmaterialen en grondstoffen,
 • toegang tot zout water,
 • toegang tot financiering,
 • maatschappelijk draagvlak,
 • toegang tot kennis en ervaring,
 • onvoorziene ontwikkelingen.

Zeeuwse Tong is een ontwikkelingsproject van Bedrijfsleven, Onderzoeksinstellingen en Opleidingsinstituten voor de binnendijkse kweek van zagers, vis zoals zeetong en schelpdieren gecombineerd met de teelt van zilte gewassen. Het project wordt ondersteund door de Provincie Zeeland, het Ministerie van Economische Zaken en het Nederlandse operationeel programma “Perspectief voor een duurzame visserij” dat wordt medegefinancierd uit het EVF.

“Europees Visserijfonds: Investering in duurzame visserij”

Figuur 2: Europees Visserijfonds

Referenties
BA Algen en schelpdieren produceren VNBA Onderzoek naar kweekwaterproductie in Zeeland VNBA Zeekraalteelt VNBAZT Mengteelt zagers en tong VNZeeuwse Tong
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Delta Academy
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares